Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia związane z rozpoczęciem wykonywania obowiązków w 2021

Oświadczenia radnych 2021

Oświadczenia pracowników jednostek organizacyjnych 2021

Oświadczenia pracowników UG 2021

Oświadczenia radnych 2020

Oświadczenia pracowników UG 2020

Oświadczenia związane z wykonywaniem obowiązków 2020

Oświadczenia pracowników jednostek organizacyjnych 2020

Oświadczenia radnych 2019

Oświadczenie wójta na zakończenie kadencji 2014-2018

Oświadczenia pracowników UG 2019

Oświadczenia pracowników jednostek organizacyjnych 2019

Oświadczenia związane z rozpoczęciem wykonywania obowiązków w 2019

Oświadczenia radnych na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenie wójta na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Oświadczenia radnych na zakończenie kadencji 2014-2018

Oświadczenia radnych 2018

Oświadczenia pracowników UG 2018

Oświadczenia pracowników jednostek organizacyjnych 2018

Oświadczenia związane z rozpoczęciem wykonywania obowiązków w 2018

Oświadczenia radnych 2017

Oświadczenia pracowników UG 2017

Oświadczenia związane z rozpoczęciem wykonywania obowiązków w 2017

Oświadczenia związane z zakończeniem wykonywania obowiązków w 2017

Oświadczenia pracowników jednostek organizacyjnych 2017

Oświadczenia radnych 2016

Oświadczenia pracowników UG 2016

Oświadczenia związane z rozpoczęciem wykonywania obowiązków w 2016

Oświadczenia pracowników jednostek organizacyjnych 2016

Oświadczenia pracowników jednostek organizacyjnych 2015

Oświadczenia radnych na początku kadencji 2014-2018

Oświadczenia radnych 2015

Oświadczenia pracowników UG 2015

Oświadczenia związane z rozpoczęciem wykonywania obowiązków w 2015

IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności